5 ساعت پیش

  شاره در حرکت و اصل برنولی فیزیک دهم معادله پیوستگی شاره

  شاره در حرکت و اصل برنولی فیزیک دهم معادله پیوستگی شاره شاره در حرکت و اصل برنولی تا اینجا به…
  12 ساعت پیش

  فشار در شاره ها فیزیک دهم فشار سنج هوا فشار سنج شاره ها

  فشار در شاره ها فیزیک دهم فشار سنج هوا فشار سنج شاره ها وقتی شاره ای (مایع یا گاز) ساکن…
  1 روز پیش

  نیروهای بین مولکولی فیزیک دهم کشش سطحی اثر مویینگی

  نیروهای بین مولکولی فیزیک دهم کشش سطحی اثر مویینگی نیروهای بین مولکولی پیش از این با انجام فعالیت هایی دیدیم…
  2 روز پیش

  حالت های ماده جامد مایع گاز پدیده پخش در مایع ها فیزیک دهم

  حالت های ماده جامد مایع گاز پدیده پخش در مایع ها فیزیک دهم حالت های ماده سال های قبل در…
  2 روز پیش

  مبحث چگالی فیزیک دهم جرم حجم چگالی آب چگالی جیوه

  مبحث چگالی فیزیک دهم جرم حجم چگالی آب چگالی جیوه چگالی چگالی هر ماده یکی از ویژگی‌های مهم آن به…
  دکمه بازگشت به بالا