2 روز پیش

  انرژی جنبشی چیست؟

  انرژی جنبشی هر چیزی که حرکت کند انرژی دارد و انرژی وابسته به حرکت یک جسم را انرژی حرکتی یا…
  2 روز پیش

  گرما و ترمودینامیک کنکور 98

  گرما و ترمودینامیک کنکور 98 مبحث دما و گرما اهمیت ویژه ای در کنکور دارد. تستهای گرما و ترمودینامیک کنکور…
  2 روز پیش

  امواج مکانیکی کنکور 97

  امواج مکانیکی کنکور 97 تجزیه و تحلیل و بررسی تستهای امواج مکانیکی کنکور 97 از اهمیت بالایی برخوردار است به…
  2 روز پیش

  دما و ترمودینامیک کنکور 97

  دما و ترمودینامیک کنکور 97 تستهای دما و ترمودینامیک کنکور 97 تعداد 8 تست از 45 تست فیزیک کنکور را…
  2 روز پیش

  مغناطیس و القای کنکور 98

  مغناطیس و القای کنکور 98 حل تشریحی تستهای مغناطیس و القای کنکور 98 از اهمیت بالایی برخوردار است به طوری…
  دکمه بازگشت به بالا