تدریس ریاضی کنکور

معادلات جبری و تابع کنکور ۹۷

معادلات جبری و تابع کنکور ۹۷

سوالات معادلات جبری و تابع کنکور ۹۷ از اهمیت زیادی در کنکور برخوردار است. به طوری که ۹ تست از ۵۵ تست ریاضی کنکور را تشکیل می دهد (سایت سازمان سنجش). مباحث جبر و معادله به علت سادگی و رتبه آوری، یکی از مباحث مهمی است که در هر کلاس تدریس خصوصی ریاضی باید به آن پرداخته شود.

Math Entrance Exam 97 1 1 300x101 - معادلات جبری و تابع کنکور 97

Math Entrance Exam 97 1 2 288x300 - معادلات جبری و تابع کنکور 97

Math Entrance Exam mobile 97 2 1 300x206 - معادلات جبری و تابع کنکور 97

Math Entrance Exam 97 2 300x291 - معادلات جبری و تابع کنکور 97

Math Entrance Exam mobile 97 3 1 300x72 - معادلات جبری و تابع کنکور 97

Math Entrance Exam 97 3 2 300x265 - معادلات جبری و تابع کنکور 97

Math Entrance Exam mobile 97 4 1 300x218 - معادلات جبری و تابع کنکور 97

Math Entrance Exam 97 4 2 300x113 - معادلات جبری و تابع کنکور 97

در این مبحث اتحاد مربع مجموع، اتحاد مکعب مجموع، و نحوه تجزیه عبارات جبری توضیح داده می شوند. همچنین، حل معادلات کسری، گویا کردن مخرج کسرها، حاصل ضرب و حاصل جمع عبارتهای جبری در این مبحث قرار می گیرد. بسیاری از پدیده های طبیعی از الگویی تبعیت می کنند که می توان رفتار آنها را به صورت اعضای دنباله های حسابی و هندسی در نظر گرفت. مجموع جملات دنباله های حسابی و هندسی جزو مبحث جبر می باشند. مبحث جبر و معادله در کنکور رشته ریاضی و تجربی جزو رتبه آور ترین مباحث هستند و می توانند درصد درس ریاضیات را به راحتی افزایش دهند. معادلات درجه دوم و روشهای مختلف حل آن هم جزو سوالات معادلات جبری و تابع کنکور ۹۷ می باشد. روابط بین ضرائب و ریشه های معادله درجه دوم کمک شایانی در حل تستهای معادلات جبری کنکور می نماید.

Math Entrance Exam 97 5 1 300x69 - معادلات جبری و تابع کنکور 97

Math Entrance Exam 97 5 2 300x242 - معادلات جبری و تابع کنکور 97

Math Entrance Exam 97 6 1 300x119 - معادلات جبری و تابع کنکور 97

Math Entrance Exam 97 6 2 300x257 - معادلات جبری و تابع کنکور 97

Math Entrance Exam 97 7 1 300x102 - معادلات جبری و تابع کنکور 97

دامنه و برد توابع موارد تست خیز در سوالات معادلات جبری و تابع کنکور ۹۷ می باشند. ضابطه تابع به صورت عبارات جبری نمایش داده می شود. صفر های تابع در واقع محل تلاقی نمودار تابع با محور طول ها است. همچنین با تجزیه ضابطه تابع و حل معادله جبری حاصل شده می توان صفر های یک تابع را بدست آورد. می توان پدیده های زیادی را می توان توسط توابع مختلف مدل سازی نمود و رفتار آینده آن پدیده ها را پیش بینی کرد. از نظر ریاضی تابع از مجموعه اول به مجموعه دوم، رابطه ای بین این دو مجموعه است که در آن به هر عضو از مجموعه اول دقیقا یک عضو از مجموعه دوم نسبت داده می شود. با استفاده از نمودار ها می توان روندهای افزایشی و کاهشی و نقاط ماکزیزم و مینیمم توابع را به صورت بصری نمایش داد.

Math Entrance Exam 97 8 1 300x101 - معادلات جبری و تابع کنکور 97

Math Entrance Exam 97 8 2 300x229 - معادلات جبری و تابع کنکور 97

Math Entrance Exam 97 9 1 300x128 - معادلات جبری و تابع کنکور 97

Math Entrance Exam 97 9 2 300x151 - معادلات جبری و تابع کنکور 97

 

مقاله های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا