تدریس ریاضی کنکور

سوالات احتمال کنکور ۹۷

سوالات احتمال کنکور ۹۷

بررسی سوالات احتمال کنکور ۹۷ یکی از مباحث مهمی است که در هر کلاس تدریس خصوصی ریاضی باید به آن پرداخته شود. به طوری که ۹ تست از ۵۵ تست ریاضی کنکور را تشکیل می دهد (سایت سازمان سنجش). در این مبحث با پیشامدهای تصادفی آشنا می شویم. مبحث احتمال رخداد یک پیشامد هم جزو سوالات احتمال کنکور ۹۷ می باشد.

۱۴۷-ظرف A شامل ۵ مهره با شماره های یک رقمی فرد و ظرف B دارای ۴ مهره با شماره های یک رقمی زوج غیر صفر است. از هر ظرف یک مهره بیرون می آوریم. با کدام احتمال حاصل ضرب آنها از ده بیشتر است؟

۱) ۰/۶      ۲) ۰/۶۵      ۳)  ۰/۷       ۴) ۰/۷۵

Math Entrance Exam 97 47 300x50 - سوالات احتمال کنکور 97

۱۴۸- سه نفر مشغول رمزگشایی یک پیام هستند. احتمال موفقیت آنها به ترتیب ۲/۳ و ¾ و ½ است. با کدام احتمال، لااقل یکی از آنها موفق می شود؟

۱) ۱۹/۲۴     ۲) ۵/۶      ۳)  ۱۱/۱۲    ۴) ۲۳/۲۴

Math Entrance Exam mobile 97 48 2 300x126 - سوالات احتمال کنکور 97

۱۴۹- دنباله درجه راس های یک گراف به صورت ۱و۲و۳و۳و۳ می باشد. چند مسیر متمایز بین دو راس با درجه های ۱ و ۲ وجود دارد؟

۱)  ۱       ۲) ۲         ۳)  ۳        ۴) ۴

جواب این تست گزینه ۴ است.

۱۵۰- عدد پنج رقمی N=a746b مضرب ۳۶ می باشد. باقیمانده تقسیم بزرگترین عدد N بر ۱۱، کدام است؟

۱) ۱       ۲) ۲         ۳)  ۳        ۴) ۴

Math Entrance Exam 97 50 300x163 - سوالات احتمال کنکور 97

۱۵۱-باقیمانده تقسیم عدد طبیعی A بر عدد ۲۳ برابر ۵ و باقیمانده تقسیم دو برابر عدد A بر عدد ۱۷ برابر ۹ می باشد. باقیمانده تقسیم بزرگترین عدد سه رقمی A بر عدد ۱۲، کدام است؟

۱)  ۰      ۲) ۲        ۳)   ۶         ۴) ۷

جواب این تست گزینه ۱ است.

۱۵۲-شکل زیر، گراف جهت دار رابطه R است. تعداد یک ها، در درایه ماتریس مجاورت M(ROR) کدام است؟

۱)  ۷        ۲) ۸         ۳)   ۹       ۴) ۱۰

Math Entrance Exam mobile 97 52 2 239x300 - سوالات احتمال کنکور 97

۱۵۳-تعداد جوابهای صحیح و غیر منفی نامعادله x+y+z≤۵ کدام است؟

۱) ۵۰        ۲) ۵۴        ۳)  ۵۶        ۴) ۶۰

Math Entrance Exam 97 53 300x74 - سوالات احتمال کنکور 97

۱۵۴-یک تاس را به تکرار پرتاب می کنیم. احتمال ظاهر شدن عدد ۴ قبل از آمدن عدد ۶، کدام است؟

۱) ۱/۳        ۲) ۱/۲        ۳)  ۲/۳        ۴) ۳/۴

جواب این تست گزینه ۲ است.

Math Entrance Exam mobile 97 55 1 300x98 - سوالات احتمال کنکور 97

Math Entrance Exam mobile 97 55 2 300x222 - سوالات احتمال کنکور 97

 

مقاله های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا