تدریس ریاضی کنکور

سوالات احتمال کنکور 97

سوالات احتمال کنکور 97

بررسی سوالات احتمال کنکور 97 یکی از مباحث مهمی است که در هر کلاس تدریس خصوصی ریاضی باید به آن پرداخته شود. به طوری که 9 تست از 55 تست ریاضی کنکور را تشکیل می دهد (سایت سازمان سنجش). در این مبحث با پیشامدهای تصادفی آشنا می شویم. مبحث احتمال رخداد یک پیشامد هم جزو سوالات احتمال کنکور 97 می باشد.

147-ظرف A شامل 5 مهره با شماره های یک رقمی فرد و ظرف B دارای 4 مهره با شماره های یک رقمی زوج غیر صفر است. از هر ظرف یک مهره بیرون می آوریم. با کدام احتمال حاصل ضرب آنها از ده بیشتر است؟

مقاله های مشابه

1) 0/6      2) 0/65      3)  0/7       4) 0/75

148- سه نفر مشغول رمزگشایی یک پیام هستند. احتمال موفقیت آنها به ترتیب 2/3 و ¾ و ½ است. با کدام احتمال، لااقل یکی از آنها موفق می شود؟

1) 19/24     2) 5/6      3)  11/12    4) 23/24

149- دنباله درجه راس های یک گراف به صورت 1و2و3و3و3 می باشد. چند مسیر متمایز بین دو راس با درجه های 1 و 2 وجود دارد؟

1)  1       2) 2         3)  3        4) 4

 

جواب این تست گزینه 4 است.

150- عدد پنج رقمی N=a746b مضرب 36 می باشد. باقیمانده تقسیم بزرگترین عدد N بر 11، کدام است؟

1) 1       2) 2         3)  3        4) 4

151-باقیمانده تقسیم عدد طبیعی A بر عدد 23 برابر 5 و باقیمانده تقسیم دو برابر عدد A بر عدد 17 برابر 9 می باشد. باقیمانده تقسیم بزرگترین عدد سه رقمی A بر عدد 12، کدام است؟

1)  0      2) 2        3)   6         4) 7

 

جواب این تست گزینه 1 است.

152-شکل زیر، گراف جهت دار رابطه R است. تعداد یک ها، در درایه ماتریس مجاورت M(ROR) کدام است؟

1)  7        2) 8         3)   9       4) 10

153-تعداد جوابهای صحیح و غیر منفی نامعادله x+y+z≤5 کدام است؟

1) 50        2) 54        3)  56        4) 60

154-یک تاس را به تکرار پرتاب می کنیم. احتمال ظاهر شدن عدد 4 قبل از آمدن عدد 6، کدام است؟

1) 1/3        2) 1/2        3)  2/3        4) 3/4

 

جواب این تست گزینه 2 است.

 

مقاله های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا