تدریس ریاضی کنکور

تستهای آمار کنکور ۹۷

تستهای آمار کنکور ۹۷

تستهای آمار کنکور ۹۷ به علت سادگی و رتبه آوری، یکی از مباحث مهمی است که در هر کلاس تدریس خصوصی ریاضی باید به آن پرداخته شود. به طوریکه ۶ تست از ۵۵ تست ریاضی کنکور را تشکیل می دهد (سایت سازمان سنجش).

۱۴۱– داده های آماری دو رقمی مفروض را با نمودار جعبه ای نشان می دهیم. اختلاف میانه از میانگین داده های داخل جعبه کدام است؟

۱) ۰/۸        ۲) ۰/۹          ۳)  ۱          ۴) ۱/۱

Math Entrance Exam mobile 97 41 2 297x300 - تستهای آمار کنکور 97

۱۴۲- در جدول فراوانی داده های آماری زیر، انحراف معیار با روشی سریع، کدام است؟

۱) ۲/۶        ۲) ۲/۷        ۳)  ۲/۸         ۴) ۲/۹

Math Entrance Exam 97 42 286x300 - تستهای آمار کنکور 97

۱۴۳- علی ، احمد، روزبه، داود و حامد بر حسب اندازه قد مرتب می شوند. می دانیم که حداقل دو نفر آنان از علی کوتاهتر هستند. داود از روزبه کوتاهتر است. احمد کوتاهترین پسر نیست. داود از علی بلندتر است. کدام نتیجه گیری نادرست است؟

۱)روزبه بلندتر از علی

۲)داود بلندتر از محمد

۳)احمد بلندتر از حامد

۴) احمد بلندتر از علی

جواب این تست گزینه ۴ است.

آمار و احتمال به عنوان یک علم پرکاربرد در همه علوم مانند فنی و مهندسی، پزشکی، هواشناسی و محیط زیست نقش مهمی دارد. در این مبحث ابتدا با علم آمار، جامعه و نمونه آشنا می شویم. همچنین متغیر و انواع متغیرها معرفی و تعریف می شوند. آمار مجموعه ای از اعداد، ارقام و اطلاعات است. علم آمار مجموعه روش هایی است که شامل جمع آوری اعداد و ارقام، سازماندهی و نمایش، تحلیل و تفسیر داده ها و در نهایت نتیجه گیری، قضاوت و پیش بینی مناسب در مورد پدیده ها و آزمایش های تصادفی می شود. مجموعه تمامی افراد یا اشیایی که درباره یک یا چند ویژگی آنها تحقیق صورت می گیرد، جامعه یا جمعیت نامیده می شود و هر یک از این افراد یا اشیا را عضو جامعه می نامند. همچنین متغیر و انواع آن هم جزو تستهای آمار کنکور ۹۷ می باشد.

Math Entrance Exam mobile 97 44 1 300x111 - تستهای آمار کنکور 97

Math Entrance Exam mobile 97 44 2 300x242 - تستهای آمار کنکور 97

Math Entrance Exam mobile 97 45 1 300x126 - تستهای آمار کنکور 97

Math Entrance Exam 97 45 2 300x203 - تستهای آمار کنکور 97

Math Entrance Exam mobile 97 46 1 300x123 - تستهای آمار کنکور 97

Math Entrance Exam 97 46 2 300x43 - تستهای آمار کنکور 97

مقاله های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا