تدریس ریاضی کنکور

جبر و معادله کنکور ۹۸

جبر و معادله کنکور ۹۸

مباحث جبر و معادله کنکور ۹۸ به علت سادگی و رتبه آوری، یکی از مباحث مهمی است که در هر کلاس تدریس خصوصی ریاضی باید به آن پرداخته شود. به طوریکه ۸ تست از ۵۵ تست ریاضی کنکور را تشکیل می دهد(سایت سازمان سنجش).

۱۰۱- در یک کلاس ۳۹ نفری، ۱۶ نفر در گروه ورزش، ۱۲ نفر در گروه روزنامه دیواری و ۹ نفر فقط در گروه ورزش هستند. چند نفر آنان عضو هیچ یک از این دو گروه نیستند؟
۱) ۱۵          ۲) ۱۶          ۳) ۱۷          ۴) ۱۸

Math Entrance Exam mobile 98 1 2 300x194 - جبر و معادله کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 2 1 300x159 - جبر و معادله کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 2 2 300x270 - جبر و معادله کنکور 98

۱۰۳- به ازای کدام مجموعه مقادیر m ، معادله درجه دوم m-1)x۲+۶x+m-2=0  (۲  دارای دو ریشه حقیقی است؟

Math Entrance Exam mobile 98 3 2 300x158 - جبر و معادله کنکور 98

۱۰۴- نمودار تابع y=-x۲+۲x+5 را ۳ واحد به طرف  x های مثبت، سپس ۲ واحد به طرف  yهای منفی انتفال می دهیم. نمودار جدید در کدام بازه، بالای نیمساز ربع اول است؟
۱) (۴ و۳)         ۲) (۵و۲)     ۳)  (۵و۳)          ۴) (۶و۲)

Math Entrance Exam mobile 98 4 2 296x300 - جبر و معادله کنکور 98

در دوره متوسطه اول، با برخی از اتحادهای جبری آشنا شده ایم. اتحاد مربع مجموع، اتحاد مکعب مجموع، و نحوه تجزیه عبارات جبری در تستهای جبر و معادله کنکور ۹۸ بکار رفته اند. بررسی و حل معادلات کسری، گویا کردن مخرج کسرها، حاصلضرب و حاصلجمع عبارتهای جبری در این مبحث قرار می گیرد. معادله درجه دوم و روشهای مختلف حل آن هم جزو سوالات جبر و معادله کنکور ۹۸ می باشد. مبحث جبر و معادله در کنکور رشته ریاضی و تجربی جزو رتبه آور ترین مباحث هستند و می توانند درصد درس ریاضیات را به راحتی افزایش دهند.

۱۰۵- مجموع تمام اعداد طبیعی دو رقمی مضرب ۷ کدام است؟
۱) ۷۲۱        ۲) ۷۲۸        ۳) ۷۳۵        ۴) ۷۴۲

Math Entrance Exam 98 5 2 300x118 - جبر و معادله کنکور 98

۱۰۶- بهروز یک مجله را به تنهایی ۹ ساعت زودتر از فرهاد تایپ می کند. اگر هر دو با هم کار کنند در ۲۰ ساعت این کار انجام می شود. بهروز به تنهایی در چند ساعت این کار را انجام می دهد؟
۱) ۳۲          ۲) ۳۳          ۳) ۳۵          ۴) ۳۶

Math Entrance Exam mobile 98 6 2 300x283 - جبر و معادله کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 9 1 300x122 - جبر و معادله کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 9 2 300x147 - جبر و معادله کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 13 1 300x254 - جبر و معادله کنکور 98

Math Entrance Exam 98 13 2 300x120 - جبر و معادله کنکور 98

مقاله های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا