تدریس ریاضی کنکور

ریاضیات گسسته کنکور ۹۸

ریاضیات گسسته کنکور ۹۸

سوالات ریاضیات گسسته کنکور ۹۸ از اهمیت زیادی در کنکور برخوردار است. به طوری که ۱۴ تست از ۵۵ تست ریاضی کنکور را تشکیل می دهد (سایت سازمان سنجش).

۱۴۲- اگر باقی مانده تقسیم عددی بر ۶ و ۱۱ به ترتیب ۵ و ۷ باشد. آنگاه باقی مانده تقسیم این عدد بر ۶۶، کدام است؟
۱)۲۹          ۲) ۳۲          ۳) ۴۰           ۴) ۴۱

مقاله های مشابه

Math Entrance Exam mobile 98 42 2 300x181 - ریاضیات گسسته کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 43 1 300x124 - ریاضیات گسسته کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 43 2 300x234 - ریاضیات گسسته کنکور 98

۱۴۴- قیمت هر واحد از دو نوع کالای متمایز به ترتیب ۲۲۰ و ۱۴۰ تومان است. با مبلغ ۱۹۰۰۰ تومان، به چند طریق می توان از این دو نوع کالا، خرید کرد؟
۱)۱۰          ۲) ۱۱          ۳) ۱۲           ۴) ۱۳

Math Entrance Exam mobile 98 44 2 194x300 - ریاضیات گسسته کنکور 98

۱۴۵- اگر عدد a+7۱۳  بر ۲۳ بخش پذیر باشد، کوچکترین عدد طبیعی  a، کدام است؟
۱)۲          ۲) ۳          ۳) ۴           ۴) ۵

Math Entrance Exam 98 45 2 300x58 - ریاضیات گسسته کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 46 233x300 - ریاضیات گسسته کنکور 98

در این درس ابتدا با نظریه اعداد آشنا می شویم. استدلال ریاضی، بخش پذیری در اعداد صحیح و رابطه هم نهشتی و کاربردهای آن جزو مباحث نظریه اعداد هستند. نظریه اعداد و به خصوص مبحث هم نهشتی ها کاربردهای زیادی در علوم کامپیوتر، رمز نگاری و رمز گشایی، حساب با اعداد صحیح بزرگ، طراحی الگوریتمها و ایجاد اعداد شبه تصادفی دارند. نظریه گراف هم یکی از موضوعات مهم در ریاضیات گسسته است که مدلی ریاضی برای یک مجموعه گسسته است که اعضای آن به طریقی با هم در ارتباط هستند. مبحث ترکیبیات (شمارش) هم جزو تستهای ریاضیات گسسته کنکور ۹۸ است که در جبر، احتمالات و هندسه کاربرد دارد. مربع های لاتین یکی از ساختارهای مهم ترکیبی هستند و در رمز نگاری بکار می روند.

۱۴۷- به چند طریق می توان ۱۱ توپ یکسان را بین ۵ نفر توزیع کرد، به طوری که هر نفر حداقل، یک توپ داشته باشد؟
۱)۱۶۰       ۲) ۱۸۰        ۳) ۲۱۰        ۴) ۲۲۰

Math Entrance Exam mobile 98 47 2 300x164 - ریاضیات گسسته کنکور 98

۱۴۸- تعداد توابع پوشا، از یک مجموعه ۶ عضوی به یک مجموعه ۳ عضوی، کدام است؟
۱)۳۶۰        ۲) ۴۵۰         ۳) ۴۸۰       ۴) ۵۴۰

Math Entrance Exam mobile 98 48 2 300x194 - ریاضیات گسسته کنکور 98

۱۴۹- از مجموعه اعداد ۵و۸و۱۱و…و۶۵و۶۸و۷۱ که به صورت یک تصاعد عددی مرتب شده است. یک زیر مجموعه حداقل چند عضوی انتخاب شود تا مطمئن باشیم، لااقل دو عدد در این زیر مجموعه موجود است که مجموع، ۸۲ باشد؟
۱)۱۱          ۲) ۱۲          ۳) ۱۳           ۴) ۱۴

Math Entrance Exam mobile 98 49 2 300x135 - ریاضیات گسسته کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 50 1 300x159 - ریاضیات گسسته کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 50 2 300x102 - ریاضیات گسسته کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 51 1 300x248 - ریاضیات گسسته کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 51 2 245x300 - ریاضیات گسسته کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 52 1 300x76 - ریاضیات گسسته کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 52 2 300x114 - ریاضیات گسسته کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 53 1 300x117 - ریاضیات گسسته کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 53 2 300x275 - ریاضیات گسسته کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 54 643x1024 - ریاضیات گسسته کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 55 1 300x218 - ریاضیات گسسته کنکور 98

Math Entrance Exam 98 55 2 300x28 - ریاضیات گسسته کنکور 98

مقاله های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا