تدریس ریاضی کنکور

هندسه و مثلثات کنکور ۹۸

هندسه جزو درسهای مهم و اصلی ریاضیات متوسطه است و مباحث آن در قالب سه کتاب به دانش آموزان دوره متوسطه آموزش داده می شود. سوالات هندسه و مثلثات کنکور ۹۸ از اهمیت زیادی در کنکور برخوردار است. به طوریکه ۱۷ تست از ۵۵ تست ریاضی کنکور را تشکیل می دهد (سایت سازمان سنجش).

Math Entrance Exam mobile 98 20 1 300x117 - هندسه و مثلثات کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 20 2 254x300 - هندسه و مثلثات کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 21 1 300x159 - هندسه و مثلثات کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 21 2 175x300 - هندسه و مثلثات کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 22 1 300x229 - هندسه و مثلثات کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 22 2 300x289 - هندسه و مثلثات کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 23 300x170 - هندسه و مثلثات کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 24 300x225 - هندسه و مثلثات کنکور 98

ترسیم های هندسی شامل نقطه، خطوط، فاصله نقطه تا خط، فاصله یک خط تا خط دیگر، زوایا، نیمساز زاویه ها، عمود منصف، خطوط موازی، خطوط عمود بر هم می باشد که همگی مفاهیم پایه علم هندسه هستند. همچنین روشهای مختلف استدلال از قبیل استدلال استنتاجی و استدلال استقرایی در هندسه بکار می روند و به حل مسائل هندسی بسیار کمک می کنند. به علاوه گزاره های ریاضیاتی و نقیض آنها و مثال های نقض و قضایای هندسی نقش مهمی در علم هندسه دارند. شناسایی و بکارگیری صحیح فرضیات و معلومات مسئله هندسی اهمیت زیادی در اثبات قضایای هندسی و پیدا کردن مجهولات هندسی در هندسه و مثلثات کنکور ۹۸ دارند. چند ضلعیهایی مانند لوزی، مستطیل و ذوزنقه قوانین هندسی مخصوص به خود دارند که در کتابهای هندسه متوسطه به آنها پرداخته شده است.

Math Entrance Exam mobile 98 25 1 298x300 - هندسه و مثلثات کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 25 2 300x71 - هندسه و مثلثات کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 26 300x127 - هندسه و مثلثات کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 27 1 300x152 - هندسه و مثلثات کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 27 2 256x300 - هندسه و مثلثات کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 28 300x217 - هندسه و مثلثات کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 29 1 300x232 - هندسه و مثلثات کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 29 2 267x300 - هندسه و مثلثات کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 30 1 300x174 - هندسه و مثلثات کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 30 2 300x260 - هندسه و مثلثات کنکور 98

درس مثلثات هم جزو تستهای هندسه و مثلثات کنکور ۹۸ است. بسیاری از اشکال و مسائل طبیعی و کاربردی را می توان با تقریب قابل قبولی به صورت مثلثاتی در نظر گرفت و با قواعد ساده هندسه مثلثاتی آنها را تجزیه و تحلیل و حل کرد .اصل تناسب در مثلثات بسیار مفید و کارگشا است. به طوری که قضایای مشهور هندسه از قبیل قضیه تالس، تشابه مثلثی و غیره بر اساس نسبت بین طول اضلاع مثلثها و زوایای بین آنها شکل گرفته اند. تشابه مثلثات جزو مباحث تست خیز کنکور می باشد. قضیه فیثاغورث هم جزو کاربردی ترین قضایای مثلثات است که در حل تستهای کنکور کاربرد زیادی دارد. از نظر ریاضیاتی هندسه به معنای مشاهده کردن، تصور کردن و تفکر کردن است. هدف از آموزش هندسه در دوره متوسطه، بررسی فضا و اشکال است.

Math Entrance Exam mobile 98 31 1 300x198 - هندسه و مثلثات کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 31 2 300x280 - هندسه و مثلثات کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 32 1 300x127 - هندسه و مثلثات کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 32 2 300x107 - هندسه و مثلثات کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 33 1 300x193 - هندسه و مثلثات کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 33 2 288x300 - هندسه و مثلثات کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 34 1 300x200 - هندسه و مثلثات کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 34 2 300x110 - هندسه و مثلثات کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 35 1 300x131 - هندسه و مثلثات کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 35 2 300x250 - هندسه و مثلثات کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 36 1 300x124 - هندسه و مثلثات کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 36 2 300x300 - هندسه و مثلثات کنکور 98

مقاله های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا