تدریس ریاضی کنکور

حد و مشتق کنکور ۹۸

حد و مشتق کنکور ۹۸

مبحث حد و مشتق کنکور ۹۸ از اهمیت زیادی در کنکور برخوردار است. به طوریکه ۱۱ تست از ۵۵ تست ریاضی کنکور را تشکیل می دهد (سایت سازمان سنجش).

Math Entrance Exam mobile 98 7 1 300x200 - حد و مشتق کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 7 2 300x238 - حد و مشتق کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 8 1 300x137 - حد و مشتق کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 8 2 300x194 - حد و مشتق کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 10 1 1 300x100 - حد و مشتق کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 10 2 300x237 - حد و مشتق کنکور 98

مفهوم تابع یکی از مفاهیم اساسی در حسابان و دیفرانسیل است و در ریاضیات و علوم اداری کاربردهای زیادی دارد. توابع به صورتهای مختلفی نشان داده می شوند. یکی از این روشها نمودار است. با استفاده از نمودار ها می توان روندهای افزایشی و کاهشی و نقاط ماکزیزم و مینیمم توابع را به صورت بصری نمایش داد. پدیده های زیادی را می توان توسط توابع مختلف مدل سازی نمود و رفتار آینده آن پدیده ها را پیش بینی کرد. از نظر ریاضی تابع از مجموعه اول به مجموعه دوم، رابطه ای بین این دو مجموعه است که در آن به هر عضو از مجموعه اول دقیقا یک عضو از مجموعه دوم نسبت داده می شود. در این حالت توابع را با زوج مرتب نشان می دهند که ترتیب مولفه های آن مهم است. دامنه و برد توابع موارد تست خیز در کنکور می باشند.

Math Entrance Exam mobile 98 11 1 300x120 - حد و مشتق کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 11 2 258x300 - حد و مشتق کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 12 1 300x176 - حد و مشتق کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 12 2 300x233 - حد و مشتق کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 14 1 300x96 - حد و مشتق کنکور 98

Math Entrance Exam 98 14 2 300x82 - حد و مشتق کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 15 1 300x165 - حد و مشتق کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 15 2 300x227 - حد و مشتق کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 16 1 300x166 - حد و مشتق کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 16 2 300x192 - حد و مشتق کنکور 98

گاهی اوقات لازم است برای تحلیل یک پدیده مشاهده شده، رفتار تابع متناظر آن را در نزدیکی یک نقطه مورد ارزیابی قرار گیرد. مفهوم حد ابزار مناسبی برای رسیدن به این هدف است. در ریاضیات محض از مفهموم حد می توان جهت تشخیص پیوستگی یا ناپیوستگی توابع مختلف در نقاط و بازه های متفاوت بهره گرفت. حد توابع مثلثاتی در تستهای کنکور معمولا چالش برانگیز بوده و داوطلبان زیادی این تستها را نادرست جواب می دهند. مفهوم مشتق هم جزو سوالات حد و مشتق کنکور ۹۸ است. مشتق یکی از مفاهیم پرکاربرد در ریاضیات است. ایده اولیه مشتق به شیب یک خط و خط مماس به یک منحنی مرتبط می شود. دیگر کاربردهای مشتق عبارتند از تشخیص نقاط ماکزیزم و مینیم، نقاط عطف. تعریف مشتق و کاربردهای آن جزو مباحث تست خیز در کنکور می باشند.

Math Entrance Exam mobile 98 17 1 300x146 - حد و مشتق کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 17 2 300x223 - حد و مشتق کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 18 1 300x174 - حد و مشتق کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 18 2 280x300 - حد و مشتق کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 19 1 300x153 - حد و مشتق کنکور 98

Math Entrance Exam 98 19 2 300x143 - حد و مشتق کنکور 98

مقاله های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا