تدریس ریاضی کنکور

آمار و احتمال کنکور ۹۸

آمار و احتمال کنکور ۹۸

تستهای آمار و احتمال کنکور ۹۸ به علت سادگی و رتبه آوری، یکی از مباحث مهمی است که در هر کلاس تدریس خصوصی ریاضی باید به آن پرداخته شود. به طوری که ۵ تست از ۵۵ تست ریاضی کنکور را تشکیل می دهد (سایت سازمان سنجش).

Math Entrance Exam mobile 98 37 1 300x96 - آمار و احتمال کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 37 2 300x177 - آمار و احتمال کنکور 98

۱۳۸- در دو جعبه به ترتیب ۲۰ و ۱۲ لامپ موجود است. در جعبه اول ۴ لامپ و در جعبه دوم ۳ لامپ معیوب است. از جعبه اول ۵ لامپ و از جعبه دوم ۷ لامپ، به تصادف برداشته و در جعبه جدید قرار می دهیم. با کدام احتمال، یک لامپ انتخابی از جعبه جدید، معیوب است؟
۱)۵/۲۴       ۲) ۱۱/۴۸     ۳) ۱۳/۴۸     ۴) ۷/۲۴

Math Entrance Exam mobile 98 38 2 300x113 - آمار و احتمال کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 39 1 300x119 - آمار و احتمال کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 39 2 300x270 - آمار و احتمال کنکور 98

در این مبحث ابتدا با علم آمار، جامعه و نمونه آشنا می شویم. همچنین متغیر و انواع متغیرها معرفی و تعریف می شوند. آمار و احتمال به عنوان یک علم پرکاربرد در همه علوم مانند فنی و مهندسی، پزشکی، هواشناسی و محیط زیست نقش مهمی دارد. آمار مجموعه ای از اعداد، ارقام و اطلاعات است. علم آمار مجموعه روش هایی است که شامل جمع آوری اعداد و ارقام، سازماندهی و نمایش، تحلیل و تفسیر داده ها و در نهایت نتیجه گیری، قضاوت و پیش بینی مناسب در مورد پدیده ها و آزمایش های تصادفی می شود. مجموعه تمامی افراد یا اشیایی که درباره یک یا چند ویژگی آنها تحقیق صورت می گیرد، جامعه یا جمعیت نامیده می شود و هر یک از این افراد یا اشیا را عضو جامعه می نامند. همچنین متغیر و انواع آن هم جزو سوالات آمار و احتمال کنکور ۹۸ می باشد. در این مبحث با پیشامدهای تصادفی آشنا می شویم. مبحث احتمال رخداد یک پیشامد هم جزو سوالات احتمال می باشد. خواص احتمالی سبب ساده سازی برآورد احتمال پدیده های مختلف می گردد.

۱۴۰- نمرات ریاضی ۴۰ دانش آموز یک کلاس در جدول زیر آمده است. میانگین وزنی نمرات کدام است؟

۱)۱۴/۲     ۲) ۱۴/۲۵     ۳) ۱۴/۴۰     ۴) ۱۴/۷۵

Math Entrance Exam mobile 98 40 2 300x132 - آمار و احتمال کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 41 1 300x159 - آمار و احتمال کنکور 98

Math Entrance Exam mobile 98 41 2 300x281 - آمار و احتمال کنکور 98

مقاله های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا