تدریس فیزیک کنکور

مدار الکتریکی و مغناطیس کنکور ۹۷

مدار الکتریکی و مغناطیس کنکور ۹۷

حل تشریحی تستهای مدار الکتریکی و مغناطیس کنکور ۹۷ از اهمیت بالایی برخوردار است به طوریکه ۱۰ تست از ۴۵ تست فیزیک کنکور را تشکیل می دهد (سایت سازمان سنجش).

۱۶۹– بارهای الکتریکی q۱=+q و q۲=q۳=+۳q در راسهای یک مثلث متساوی الاضلاع قرار دارند و بار الکتریکی q۴=-q در محل تلاقی میانه های این مثلث، ثابت نگه داشته شده است. اگر نیرویی که از طرف q۱ بر q۴ وارد می شود ۰/۵ نیوتون باشد، برآیند نیروهای وارد بر q۴ چند نیوتون است؟

۱) صفر       ۲) ۰/۵        ۳) ۱        ۴) ۳√۰/۵

Physics Entrance Exam 97 14 mobile 272x300 - مدار الکتریکی و مغناطیس کنکور 97

۱۷۰– دو ذره باردار مطابق شکل زیر در دو راس یک مثلث قرار دارند. میدان الکتریکی خالص این دو ذره در راس دیگر مطابق شکل است. q۱/q۲ کدام است؟

Physics Entrance Exam 97 15 1 - مدار الکتریکی و مغناطیس کنکور 97

۱) ۲۵/۱۴۴    ۲) ۵/۱۲      ۳) ۱۲/۵   ۴) ۱۴۴/۲۵

Physics Entrance Exam 97 15 2 281x300 - مدار الکتریکی و مغناطیس کنکور 97

۱۷۱– برای ساختن یک خازن، دو صفحه فلزی، یک ورقه میکا به ضخامت ۰/۳mm و k=7، یک ورقه شیشه ای به ضخامت ۰/۲cm و k=5، یک لایه پارافین به ضخامت ۰/۱cm و k=2 و یک لایه پلاستیک به ضخامت ۰/۲mm و k=3 در اختیار داریم. برای بدست آوردن بیشترین ظرفیت، با کدام ورقه باید میان صفحات فلزی را پر کنیم؟

۱) میکا    ۲) شیشه      ۳) پارافین    ۴) پلاستیک

Physics Entrance Exam 97 16 300x223 - مدار الکتریکی و مغناطیس کنکور 97

۱۷۲– در مدار زیر، مقاومت R چند اهم باشد تا توان خروجی از مولد بیشینه شود و در این حالت I برابر چند آمپر است؟

Physics Entrance Exam 97 17 1 - مدار الکتریکی و مغناطیس کنکور 97

۱) صفر و ۱۲     ۲) ۳ و ۴/۸

۳) ۴ و ۴          ۴) ۴ و ۴/۲

Physics Entrance Exam 97 17 2 230x300 - مدار الکتریکی و مغناطیس کنکور 97

۱۷۳– در مدار زیر، آمپرسنج های A۱ و A۲ و A۳ به ترتیب جریانهای ۲۰ و ۱۲ و ۹ آمپر را نشان می دهند. از مقاومت R۷ جریان چند آمپر عبور می کند؟

Physics Entrance Exam 97 18 1 - مدار الکتریکی و مغناطیس کنکور 97

۱) ۳           ۲) ۴            ۳) ۸           ۴) ۱۱

Physics Entrance Exam 97 18 2 300x118 - مدار الکتریکی و مغناطیس کنکور 97

۱۷۴– در شکل زیر، مقاومت ولت سنج ۱۰ kΩ و مقاومت آمپرسنج ۵Ω است. اگر ولت سنج و آمپرسنج به ترتیب ۱۲ ولت و ۰/۱ آمپر را نشان دهند، توان مصرفی مقاومت R چند وات است؟

Physics Entrance Exam 97 19 1 - مدار الکتریکی و مغناطیس کنکور 97

۱) ۱/۱۵     ۲) ۱/۵       ۳) ۱۱/۵        ۴) ۱۵

Physics Entrance Exam 97 19 2 300x130 - مدار الکتریکی و مغناطیس کنکور 97

در این مبحث ابتدا نیروی الکتریکی بین دو بار الکتریکی نقطه ای، میدان الکتریکی و توزیع بار در خازنها بررسی می شود. سپس قانون اهم معرفی می گردد که پایه و اساس حل تستهای مدارهای جریان مستقیم است. مبحث مغناطیس به علت سادگی و رتبه آوری، یکی از مباحث مهمی است که در هر کلاس تدریس خصوصی فیزیک باید به آن پرداخته شود. مواد پارا مغناطیس، مواد دیا مغناطیس و مواد فرو مغناطیس خواص مغناطیسی متفاوتی دارند. همچنین بر ذره بار دار متحرک در میدان مغناطیسی یک نیروی مغناطیسی وارد می شود. نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان هم جزو سوالات مدار الکتریکی و مغناطیس کنکور ۹۷ می باشند. در اطراف سیم حامل جریان هم میدان مغناطیسی ایجاد می شود. به طوریکه بین سیم های موازی حامل جریان نیروی مغناطیسی وجود دارد.

۱۷۵– دو فلز A و B وقتی در یک میدان مغناطیسی قرار می گیرند، حجم حوزه های مغناطیسی فلز A به سختی تغییر می کند و پس از حذف میدان خارجی به حالت اول برنمی گردد ولی در فلز B حجم حوزه ها به سهولت تغییر می کند و پس از حذف میدان خارجی به حالت اول برمی گردد. A و B به ترتیب کدام اند؟

۱) پارامغناطیس و فرومغناطیس سخت

۲) فرومغناطیس نرم و پارامغناطیس

۳) فرومغناطیس سخت و فرومغناطیس نرم

۴) فرومغناطیس نرم و فرومغناطیس سخت

جواب این تست گزینه ۳ است.

۱۷۶– مطابق شکل زیر، چهار سیم باریک، موازی و بسیار بلند حامل جریان I، عمود بر صفحه قرار دارند، میدان مغناطیسی در مبدا مختصات کدام است؟

Physics Entrance Exam 97 21 2 - مدار الکتریکی و مغناطیس کنکور 97

Physics Entrance Exam 97 21 1 300x145 - مدار الکتریکی و مغناطیس کنکور 97

Physics Entrance Exam 97 21 3 286x300 - مدار الکتریکی و مغناطیس کنکور 97

۱۷۷– یک پیچه دارای ۵۰۰ حلقه است و مساحت هر حلقه آن ۱۲۰ cm۲ است. در یک میدان مغناطیسی یکنواخت حول یکی از قطرهایش که عمود بر میدان است، با بسامد ثابت می چرخد و نمودار نیروی محرکه القایی آن مطابق شکل زیر است. بزرگی میدان مغناطیسی چند تسلا است؟

Physics Entrance Exam 97 22 1 - مدار الکتریکی و مغناطیس کنکور 97

۱) ۰/۰۵     ۲) ۰/۰۶      ۳) ۰/۰۸      ۴) ۰/۰۹

Physics Entrance Exam 97 22 2 300x206 - مدار الکتریکی و مغناطیس کنکور 97

۱۷۸- پیچه ای دارای ۲۰۰ حلقه است و شار مغناطیسی ۰/۰۵ وبر از آن می گذرد و دو سر این پیچه به هم وصل است. اگر این شار مغناطیسی با آهنگ ثابتی کاهش یافته و به صفر برسد و مقاومت الکتریکی پیچه ۱۰ اهم باشد، چند کولن بار الکتریکی در آن شارش پیدا می کند؟

۱) ۰/۰۱       ۲) ۰/۱         ۳) ۱          ۴) ۱۰

Physics Entrance Exam 97 23 300x92 - مدار الکتریکی و مغناطیس کنکور 97

مقاله های مشابه

‫۴ دیدگاه ها

پاسخ دادن به konkoraz_Ad_min لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا