تدریس فیزیک کنکور

دینامیک و حرکت شناسی کنکور 97

دینامیک و حرکت شناسی کنکور 97

آشنایی با حرکت اجسام که به آن حرکت شناسی یا سینماتیک گفته می شود از اهمیت بالایی در کنکور سراسری برخوردار است به طوری که 7 تست از 45 تست را مبحث دینامیک و حرکت شناسی کنکور 97 تشکیل می دهد (سازمان سنجش). شناخت و توصیف دینامیک و حرکت شناسی کنکور 97 یکی از مباحث مهمی است که در هر کلاس فیزیک کنکور باید به آن پرداخته شود.

160– در شکل زیر، وزنه ای به جرم m با سرعت اولیه V0 =4 m/s مماس با سطح بدون اصطکاک، رو به پایین پرتاب می شود. اگر بیشترین انرژی پتانسیل کشسانی فنر در این برخورد 1/8 انرژی جنبشی اولیه وزنه باشد، حداقل طول فنر به چند سانتی متر می رسد؟

مقاله های مشابه

( g=10 , sin 37°=0.6)

1) 20         2) 25          3) 30          4) 35

179– سنگی در شرایط خلا از ارتفاع h با سرعت اولیه V0 رو به پایین پرتاب می شود. اگر پس از 4 ثانیه به زمین برسد و در ثانیه آخر حرکتش h/3 را طی کند، h چند متر است؟

1) 60         2) 90         3) 120         4) 180

180– معادله حرکت جسمی در SI به صورت x=2t3-6t2+6t است. در بازه زمانی صفر تا 2 ثانیه، کدام مورد درست است؟

 

1)شتاب متوسط برابر صفر است.

2)جهت حرکت یک بار تغییر کرده است.

3)حرکت ابتدا تند شونده سپس کند شونده است.

4)حرکت ابتدا در جهت محور x و سپس در خلاف جهت محور x است.

علامت سرعت در بازه 0 تا 2 همواره مثبت است بنابراین گزینه های 2 و4 نادرست هستند. علامت شتاب در بازه 0 تا 1 منفی و در بازه 1 تا 2 مثبت است بنابراین گرینه 3 هم نادرست است. بنابراین گزینه 1 جواب تست است.

181– نمودار مکان – زمان متحرکی مطابق شکل زیر به صورت سهمی است. در بازه زمانی 0 تا 8 بزرگی شتاب متوسط و سرعت متوسط در SI کدام است؟

1) 1 و صفر                    2) 2 و صفر           3)  1 و 1                         4) 2 و 2

182- گلوله های A و B به فاصله d از هم اه طور همزمان از سطح زمین پرتاب می شوند. گلوله A با سرعت 30 متر بر ثانیه در راستای قائم و گلوله B با سرعت V0 تحت زاویه 45 درجه نسبت به افق پرتاب می شود. اگر هر دو گلوله در نقطه اوجشان به هم برخورد کنند، d چند متر است؟

1) 30        2) 45          3)  60          4) 90

183- پرتابه ای به جرم m با سرعت اولیه V0 تحت زاویه α نسبت به افق پرتاب می شود و پس از 3t  ثانیه به زمین میرسد. بزرگی تغییر تکانه پرتابه در t ثانیه اول حرکت، کدام است؟

1) 2mgt                  2) mgt                     3)  mV0/3              4) 2mV0/3

184- یک توپ تنیس از ارتفاع 320 سانتی متری زمین رها می شود و پس از برخورد به زمین تا ارتفاع 125 سانتی متری زمین برمی گردد. اگر زمان تماس توپ با زمین 13ms باشد، بزرگی شتاب متوسط آن در ضمن تماس چند متر بر مجذور ثانیه و جهت آن به کدام سو است؟

1) 100 و بالا              2) 100 و پایین             3) 000 1 و بالا            4) 1000 و پایین

185- در شکل زیر جسم از بالای سطح شیبدار رها می شود و با سرعت 15 متر بر ثانیه به پایین سطح می رسد. ضریب اصطکاک جنبشی جسم با سطح چقدر است؟ sin 53=0.8

1) 3/4       2) 7/12      3)  1/3        4) 1/6

 

مقاله های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا