تدریس فیزیک کنکور

دینامیک و حرکت شناسی کنکور ۹۷

دینامیک و حرکت شناسی کنکور ۹۷

آشنایی با حرکت اجسام که به آن حرکت شناسی یا سینماتیک گفته می شود از اهمیت بالایی در کنکور سراسری برخوردار است به طوری که ۷ تست از ۴۵ تست را مبحث دینامیک و حرکت شناسی کنکور ۹۷ تشکیل می دهد (سازمان سنجش). شناخت و توصیف دینامیک و حرکت شناسی کنکور ۹۷ یکی از مباحث مهمی است که در هر کلاس فیزیک کنکور باید به آن پرداخته شود.

۱۶۰– در شکل زیر، وزنه ای به جرم m با سرعت اولیه V۰ =۴ m/s مماس با سطح بدون اصطکاک، رو به پایین پرتاب می شود. اگر بیشترین انرژی پتانسیل کشسانی فنر در این برخورد ۱/۸ انرژی جنبشی اولیه وزنه باشد، حداقل طول فنر به چند سانتی متر می رسد؟

مقاله های مشابه

( g=10 , sin 37°=۰.۶)

Physics Entrance Exam 97 5 1 - دینامیک و حرکت شناسی کنکور 97

۱) ۲۰         ۲) ۲۵          ۳) ۳۰          ۴) ۳۵

Physics Entrance Exam 97 5 mobile 266x300 - دینامیک و حرکت شناسی کنکور 97

۱۷۹– سنگی در شرایط خلا از ارتفاع h با سرعت اولیه V۰ رو به پایین پرتاب می شود. اگر پس از ۴ ثانیه به زمین برسد و در ثانیه آخر حرکتش h/3 را طی کند، h چند متر است؟

۱) ۶۰         ۲) ۹۰         ۳) ۱۲۰         ۴) ۱۸۰

Physics Entrance Exam 97 24 mobile 300x224 - دینامیک و حرکت شناسی کنکور 97

۱۸۰– معادله حرکت جسمی در SI به صورت x=2t۳-۶t۲+۶t است. در بازه زمانی صفر تا ۲ ثانیه، کدام مورد درست است؟

۱)شتاب متوسط برابر صفر است.

۲)جهت حرکت یک بار تغییر کرده است.

۳)حرکت ابتدا تند شونده سپس کند شونده است.

۴)حرکت ابتدا در جهت محور x و سپس در خلاف جهت محور x است.

Physics Entrance Exam 97 25 300x211 - دینامیک و حرکت شناسی کنکور 97

علامت سرعت در بازه ۰ تا ۲ همواره مثبت است بنابراین گزینه های ۲ و۴ نادرست هستند. علامت شتاب در بازه ۰ تا ۱ منفی و در بازه ۱ تا ۲ مثبت است بنابراین گرینه ۳ هم نادرست است. بنابراین گزینه ۱ جواب تست است.

۱۸۱– نمودار مکان – زمان متحرکی مطابق شکل زیر به صورت سهمی است. در بازه زمانی ۰ تا ۸ بزرگی شتاب متوسط و سرعت متوسط در SI کدام است؟

Physics Entrance Exam 97 26 1 300x255 - دینامیک و حرکت شناسی کنکور 97

۱) ۱ و صفر                    ۲) ۲ و صفر           ۳)  ۱ و ۱                         ۴) ۲ و ۲

Physics Entrance Exam 97 26 2 300x233 - دینامیک و حرکت شناسی کنکور 97

۱۸۲- گلوله های A و B به فاصله d از هم اه طور همزمان از سطح زمین پرتاب می شوند. گلوله A با سرعت ۳۰ متر بر ثانیه در راستای قائم و گلوله B با سرعت V۰ تحت زاویه ۴۵ درجه نسبت به افق پرتاب می شود. اگر هر دو گلوله در نقطه اوجشان به هم برخورد کنند، d چند متر است؟

۱) ۳۰        ۲) ۴۵          ۳)  ۶۰          ۴) ۹۰

Physics Entrance Exam 97 27 300x77 - دینامیک و حرکت شناسی کنکور 97

۱۸۳- پرتابه ای به جرم m با سرعت اولیه V۰ تحت زاویه α نسبت به افق پرتاب می شود و پس از ۳t  ثانیه به زمین میرسد. بزرگی تغییر تکانه پرتابه در t ثانیه اول حرکت، کدام است؟

۱) ۲mgt                  ۲) mgt                     ۳)  mV0/3              ۴) ۲mV0/3

Physics Entrance Exam 97 28 282x300 - دینامیک و حرکت شناسی کنکور 97

۱۸۴- یک توپ تنیس از ارتفاع ۳۲۰ سانتی متری زمین رها می شود و پس از برخورد به زمین تا ارتفاع ۱۲۵ سانتی متری زمین برمی گردد. اگر زمان تماس توپ با زمین ۱۳ms باشد، بزرگی شتاب متوسط آن در ضمن تماس چند متر بر مجذور ثانیه و جهت آن به کدام سو است؟

۱) ۱۰۰ و بالا              ۲) ۱۰۰ و پایین             ۳) ۰۰۰ ۱ و بالا            ۴) ۱۰۰۰ و پایین

Physics Entrance Exam 97 29 300x128 - دینامیک و حرکت شناسی کنکور 97

۱۸۵- در شکل زیر جسم از بالای سطح شیبدار رها می شود و با سرعت ۱۵ متر بر ثانیه به پایین سطح می رسد. ضریب اصطکاک جنبشی جسم با سطح چقدر است؟ sin 53=0.8

Physics Entrance Exam 97 30 1 - دینامیک و حرکت شناسی کنکور 97

۱) ۳/۴       ۲) ۷/۱۲      ۳)  ۱/۳        ۴) ۱/۶

Physics Entrance Exam 97 30 mobile 300x185 - دینامیک و حرکت شناسی کنکور 97

مقاله های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا