تدریس فیزیک کنکور

سوالات نوسانگر کنکور 97

سوالات نوسانگر کنکور 97

پاسخ سوالات نوسانگر کنکور 97 از اهمیت بالایی برخوردار است به طوریکه 5 تست از 45 تست فیزیک کنکور را تشکیل می دهد (سایت سازمان سنجش).  سوالات نوسانگر کنکور 97 به علت سادگی و رتبه آوری، یکی از مباحث مهمی است که در هر کلاس تدریس خصوصی فیزک باید به آن پرداخته شود.

186- یک صفحه افقی حول محور قائم دوران می کند و در هر دقیقه 6 دور کامل می چرخد. مکعبی به جرم 5kg روی این صفحه و در فاصله 2 متری از محور دوران قرار دارد و بدون لغزش با صفحه می چرخد. نیروی اصطکاکی که به مکعب وارد می شود چند نیوتن است؟

مقاله های مشابه

1) 8       2) 20       3)  0/4Π2  (4       0/2Π2

187- نمودار مکان-زمان یک نوسانگر ساده به صورت شکل زیر است. اگر بزرگی سرعت نوسانگر در لحظه عبور از مرکز نوسان برابر 2Π متر بر ثانیه باشد، معادله سرعت-زمان آن در SI کدام است؟

1) V=2Πcos20Πt

2) V=4Πcos20Πt

3) V=2Πcos40Πt

4) V=4Πcos40Πt

188- معادله مکان-زمان نوسانگری در SI به صورت x=0.02sin100Πt است. در لحظه t=1/150 ثانیه، انرژی پتانسیل کشسانی نوسانگر چند برابر انرژی جنبشی آن است؟

1) 3/4        2) 2/3         3)  3          4) 4

189- معادله انرژی جنبشی-زمان نوسانگری به جرم 100 گرم در SI به صورت k=45Π2×10-4cos210Πt است. بزرگی جابجایی نوسانگر در بازه زمانی 1/20 تا  تا 3/20 ثانیه، چند سانتی متر است؟

1)0        2) 2           3)  3           4) 6

190- تار مرتعشی به طول 80 سانتی متر و جرم 8 گرم بین دو نقطه محکم بسته شده و بسامد هماهنگ دوم آن 250 هرتز است. نیروی کشش تار چند نیوتن است؟

1) 40      2) 400      3)  80        4) 800

 

مقاله های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا