تدریس فیزیک کنکور

سوالات نوسانگر کنکور ۹۷

سوالات نوسانگر کنکور ۹۷

پاسخ سوالات نوسانگر کنکور ۹۷ از اهمیت بالایی برخوردار است به طوریکه ۵ تست از ۴۵ تست فیزیک کنکور را تشکیل می دهد (سایت سازمان سنجش).  سوالات نوسانگر کنکور ۹۷ به علت سادگی و رتبه آوری، یکی از مباحث مهمی است که در هر کلاس تدریس خصوصی فیزک باید به آن پرداخته شود.

۱۸۶- یک صفحه افقی حول محور قائم دوران می کند و در هر دقیقه ۶ دور کامل می چرخد. مکعبی به جرم ۵kg روی این صفحه و در فاصله ۲ متری از محور دوران قرار دارد و بدون لغزش با صفحه می چرخد. نیروی اصطکاکی که به مکعب وارد می شود چند نیوتن است؟

مقاله های مشابه

۱) ۸       ۲) ۲۰       ۳)  ۰/۴Π۲  (۴       ۰/۲Π۲

Physics Entrance Exam 97 31 300x50 - سوالات نوسانگر کنکور 97

۱۸۷- نمودار مکان-زمان یک نوسانگر ساده به صورت شکل زیر است. اگر بزرگی سرعت نوسانگر در لحظه عبور از مرکز نوسان برابر ۲Π متر بر ثانیه باشد، معادله سرعت-زمان آن در SI کدام است؟

Physics Entrance Exam 97 32 1 300x213 - سوالات نوسانگر کنکور 97

۱) V=2Πcos20Πt

۲) V=4Πcos20Πt

۳) V=2Πcos40Πt

۴) V=4Πcos40Πt

Physics Entrance Exam 97 32 2 300x59 - سوالات نوسانگر کنکور 97

۱۸۸- معادله مکان-زمان نوسانگری در SI به صورت x=0.02sin100Πt است. در لحظه t=1/150 ثانیه، انرژی پتانسیل کشسانی نوسانگر چند برابر انرژی جنبشی آن است؟

۱) ۳/۴        ۲) ۲/۳         ۳)  ۳          ۴) ۴

Physics Entrance Exam 97 33 300x35 - سوالات نوسانگر کنکور 97

۱۸۹- معادله انرژی جنبشی-زمان نوسانگری به جرم ۱۰۰ گرم در SI به صورت k=45Π۲×۱۰cos۲۱۰Πt است. بزرگی جابجایی نوسانگر در بازه زمانی ۱/۲۰ تا  تا ۳/۲۰ ثانیه، چند سانتی متر است؟

۱)۰        ۲) ۲           ۳)  ۳           ۴) ۶

Physics Entrance Exam 97 34 300x112 - سوالات نوسانگر کنکور 97

۱۹۰- تار مرتعشی به طول ۸۰ سانتی متر و جرم ۸ گرم بین دو نقطه محکم بسته شده و بسامد هماهنگ دوم آن ۲۵۰ هرتز است. نیروی کشش تار چند نیوتن است؟

۱) ۴۰      ۲) ۴۰۰      ۳)  ۸۰        ۴) ۸۰۰

Physics Entrance Exam 97 35 300x82 - سوالات نوسانگر کنکور 97

مقاله های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا