تدریس فیزیک کنکور

الکتریسیته و مدار کنکور 98

الکتریسیته و مدار کنکور 98

تجزیه و تحلیل و بررسی تستهای الکتریسیته و مدار کنکور 98 از اهمیت بالایی برخوردار است به طوری که 9 تست از 45 تست فیزیک کنکور را تشکیل می دهد (سایت سازمان سنجش). به علت سادگی و رتبه آوری، یکی از مباحث مهمی است که در هر کلاس تدریس خصوصی فیزیک باید به آن پرداخته شود.

178- در شکل زیر، بار الکتریکی q=-50μC از نقطه A به پتانسیل الکتریکی 120  ولت به نقطه B می رود و انرژی پتانسیل الکتریکی آن mJ5 تغییر می کند. پتانسیل الکتریکی نقطه B چند ولت است؟
1) 20        2) 110       3) 130        4) 220

مقاله های مشابه

179- چهار ذره باردار مطابق شکل زیر در راسهای یک مربع به ضلع 20 سانتی متر قرار دارند. اگر نیروی الکتریکی خالص وارد بر q2 در SI به صورت  F=9i باشد، q3  چند میکرو کولن است؟
1)2√8 –       2) 4–        3) 4         4) 2√8

180- اگر اندازه بارهای هر یک از دو بار الکتریکی نقطه ای را 3 برابر کنیم و فاصله بین آنها را نیز 3 برابر کنیم، نیروی الکتریکی بین آنها چند برابر می شود؟
1) 1/3          2) 1           3) 3            4) 9

181- سه بار نقطه ای مطابق شکل زیر ثابت شده اند. میدان الکتریکی برآیند حاصل از سه بار در نقطه O برابر 100 نیوتن بر کولن است. بار q2  چند نانو کولن است؟
1) 4+         2) 2+          3) 2–            4) 4–

183- ترمیستور چیست؟

1) نوعی دیود است که حساس به نور و گرما است.

2) نوعی دیود است که به عنوان دما سنج استفاده می شود.

3) نوعی از مقاومت است که بستگی مقاومت الکتریکی آن به دما، تقریبا صفر است.

4) نوعی از مقاومت است که بستگی مقاومت الکتریکی آن به دما، با مقاومت های الکتریکی معمولی متفاوت است.

 

گزینه 4 صحیح است.

در این مبحث به مطالعه بارهای ساکن که الکتریسیته ساکن نامیده می شود پرداخته می شود. چگونگی ایجاد بار الکتریکی در یک جسم، عوامل موثر بر نیروی الکتریکی بین دو بار الکتریکی نقطه ای، میدان الکتریکی، انرژی پتانسیل الکتریکی و اختلاف پتانسیل الکتریکی، توزیع بار در یک جسم رسانا و خازنها بررسی می گردند.

جریان الکتریکی ناشی از شارش بارهای الکتریکی است. جریان الکتریکی متوسط به صورت بار الکتریکی خالص که در مدت زمان معینی از مقطعی از رسانا عبور می کند تعریف می شود. تحت یک اختلاف پتانسیل یکسان، دو سیم با مقاومت الکتریکی متفاوت دارای حریانهای الکتریکی متفاوت هستند. که قانون اهم بر این اساس شکل گرفته و پایه و اساس حل تستهای مدارهای جریان مستقیم است. مبحث جریانهای الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم هم جزو مبحث الکتریسیته و مدار کنکور 98 می باشند.

 

مقاله های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا