تدریس فیزیک کنکور

حرکت و دینامیک کنکور 98

تستهای حرکت و دینامیک کنکور 98

شناخت و توصیف حرکت و دینامیک کنکور 98 یکی از مباحث مهمی است که در هر کلاس تدریس خصوصی فیزک باید به آن پرداخته شود. آشنایی با حرکت اجسام که به آن حرکت شناسی یا سینماتیک گفته می شود از اهمیت بالایی در فیزیک کنکور سراسری برخوردار است به طوریکه طبق اعلام سایت سازمان سنجش 12 تست از 45 تست را مبحث حرکت و دینامیک کنکور 98 تشکیل می دهد.

156– متحرکی بدون سرعت اولیه در مبدا زمان از مبدا مکان روی محور x با شتاب ثابت به حرکت درآمده و در لحظه t=5s به مکان x=-122/5m می رسد. بزرگی سرعت متحرک در این لحظه به چند متر بر ثانیه می رسد؟

 

مقاله های مشابه

1) 19/6           2)32/4          3)45/0          4)49/0

157_ نمودار سرعت-زمان متحرکی که بر مسیری مستقیم حرکت می کند، به صورت شکل زیر است. مسافت پیموده شده توسط این متحرک در بازه زمانی صفر ثانیه تا بیست ثانیه، چند متر است؟

1) 160          2) 176           3) 180          4) 192

158– گلوله ای از ارتفاع h رها می شود. این گلوله با سرعت V از ارتفاع 9 متری زمین عبور می کند و با سرعت 3/2V  به زمین می رسد. h چند متر است؟ (از مقاومت هوا صرف نظر شود و g=10m/s)
1) 16/2          2)18         3)32/4          4)36

159- مطابق شکل زیر، نمودار مکان – زمان متحرکی به صورت سهمی است. سرعت متحرک در لحظه t=8s چند متر بر ثانیه است؟
1) 3          2) 4           3) 6          4) 12

160- راننده خودرویی با جرم 2 تن که با سرعت 36 کیلومتر بر ساعت در یک مسیر مستقیم و افقی در حرکت است، با دیدن مانعی ترمز می کند. در اثر ترمز، خودرو با طی مسافت 4 متر می ایستد. نیروی اصطکاک وارد شده به خودرو چند نیوتن است؟
1) 7500       2) 12500        3) 15000       4) 25000

162- ماهواره ای به جرم 500 کیلوگرم در ارتفاع 1600 کیلومتری سطح زمین به دور آن می چرخد. نیروی مرکز گرای وارد بر ماهواره چند نیوتن است؟

(Re=6400km , g=10 m/s)
1) 5000          2) 3200           3) 800          4) 640

163- در کف یک آسانسور باسکولی نصب شده است. در یک حرکت، باسکول وزن شخص را بیش از حالت سکون نشان داده است. آن حرکت چگونه است؟

1) الزاما تند شونده به طرف بالا

2) الزاما تند شونده به طرف پایین

3) تند شونده به طرف بالا یا کند شونده به طرف پایین

4) کند شونده به طرف بالا یا تند شونده به طرف پایین

 

پاسخ این تست گزینه 3 است.

166- اگر تکانه گلوله ای در SI از 20 به 22 برسد، انرژی جنبشی گلوله چند درصد افزایش می یابد؟
1) 10          2) 12           3) 21          4) 42

167- جسمی به جرم 2 کیلوگرم روی سطح شیبدار با اصطکاک ناچیز به سمت پایین می لغزد و با سرعت 2 متر بر ثانیه از نقطه A عبور کرده و در نقطه B به فنر برخورد می کند. اگر حداکثر فشردگی فنر x و بیشینه انرژی ذخیره شده در فنر 10 ژول باشد، x  چند سانتی متر است؟ (g=10 m/s)
1) 10          2) 20           3) 30          4) 40

 

 

مقاله های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا