تدریس فیزیک کنکور

فیزیک مدرن کنکور ۹۸

فیزیک مدرن کنکور ۹۸

تجزیه و تحلیل و بررسی تستهای فیزیک مدرن کنکور ۹۸ از اهمیت بالایی برخوردار است به طوری که ۵ تست از ۴۵ تست فیزیک کنکور را تشکیل می دهد (سایت سازمان سنجش). به علت سادگی و رتبه آوری، یکی از مباحث مهمی است که در هر کلاس تدریس خصوصی فیزیک باید به آن پرداخته شود.

۱۷۴-یک لامپ ۲۰۰ وات، نور بنفش با طول موج ۴۰۰nm  گسیل می کند. یک لامپ ۲۰۰  واتی دیگر نور زرد با طول موج ۶۰۰nm  گسیل می کند. تعداد فوتون هایی که در هر ثانیه از لامپ زرد گسیل می شود، چند برابر تعداد فوتون هایی است که در همین مدت از لامپ بنفش گسیل می شود؟
۱)۲/۳           ۲) ۱         ۳) ۳/۲            ۴) ۲

Physics Entrance Exam 98 mobile 19 2 300x272 - فیزیک مدرن کنکور 98

مقاله های مشابه

در سه دهه اول قرن بیستم، پدیده های فیزیکی مشاهده شدند که با نظریات فیزیک کلاسیک قابل توضیح و توجیه نبودند. در این راستا تلاش هایی صورت گرفت که منجر به نظریه نسبیت خاص (مرتبط با فیزیک در سرعتهای قابل مقایسه با سرعت نور)، نسبیت عام (مطالعه هندسه فضا زمان و گرانش) و کوانتوم (فیزیک در مقیاسهای بسیار کوچک مانند اتم ها) گردید که به آن فیزیک مدرن گفته می شود و جزو مبحث فیزیک مدرن کنکور ۹۸ می باشد. سپس شاخه های دیگر مانند فیزیک هسته ای، فیزیک ذرات بنیادی و کیهان شناسی به وجود آمدند.

۱۷۵-تابع کار فلزی ۴.۱۴eV  است. بیشینه طول موج نور برای خارج کردن الکترون از سطح این فلز چند نانومتر است؟
(h=4.14×۱۰-۱۵ eV.s , C=3×۱۰۸m/s)
۱) ۳۰۰        ۲) ۴۰۰       ۳) ۵۰۰       ۴) ۶۰۰

Physics Entrance Exam 98 mobile 20 2 300x150 - فیزیک مدرن کنکور 98

معرفی و بررسی برخی پدیده ها مانند اثر فوتو الکتریک و طیف خطی گسیلی و جذبی از گازهای اتمی در این مبحث صورت می گیرد. همچنین مبحث لیزر هم جزو مبحث فیزیک مدرن کنکور ۹۸ می باشد. همچنین با ساختار هسته و پرتوزایی طبیعی و شکافت و همجوشی هسته ای پرداخته می شود.

Physics Entrance Exam 98 mobile 21 1 300x159 - فیزیک مدرن کنکور 98

Physics Entrance Exam 98 mobile 21 2 300x216 - فیزیک مدرن کنکور 98

۱۷۷-نمودار واپاشی هسته های یک ماده پرتوزا بر حسب زمان به صورت شکل زیر است. نیمه عمر این ماده چند روز است؟
۱) ۵         ۲) ۲۵          ۳) ۵۰         ۴) ۶۲/۵

Physics Entrance Exam 98 mobile 22 1 300x116 - فیزیک مدرن کنکور 98

Physics Entrance Exam 98 mobile 22 2 300x228 - فیزیک مدرن کنکور 98

مقاله های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا