تدریس فیزیک کنکور

موج و نوسان کنکور 98

موج و نوسان کنکور 98

تجزیه و تحلیل و بررسی تستهای مبحث موج و نوسان کنکور 98 از اهمیت بالایی برخوردار است به طوری که 6 تست از 45 تست فیزیک را تشکیل می دهد (سایت سازمان سنجش).

168- مطابق شکل زیر پرتو نوری از محیط شفاف (1) وارد محیط های شفاف دیگر می شود. اگر سرعت نور در محیط (2)، 25 درصد کمتر از سرعت نور در محیط (1) باشد و سرعت نور در محیط (4)، 40 درصد بیشتر از سرعت نور در محیط (3) باشد، ضریب شکست محیط (2) چند برابر ضریب شکست محیط (3) است؟
(sin 53=0.8 , sin 45=0.7)
1) 4/3         2) 6/5         3) 3/4        4) 5/6

مقاله های مشابه

169- در شکل زیر، پرتو فرودی SI شامل نورهای تکفام قرمز و سبز است که از هوا وارد یک مایع شفاف می شود. کدام یک از شکلهای زیر مسیر شکست نور را درست نشان می دهد؟

وقتی نور از هوا وارد یک مایع (محیط غلیظ) می شود شکسته می شود و به خط عمود نزدیک تر می شود. در طبف نورسفید، انحراف نور قرمز کمتر از سایر رنگها است. بنابر این جواب این تست گزینه 1 است.

 

به علت سادگی و رتبه آوری، یکی از مباحث مهمی است که در هر کلاس تدریس فیزک کنکور باید به آن پرداخته شود. مطالعه و کنترل نوسانات جزو اهداف اصلی مهندسان و دانشمندان است. در این مبحث، نوسان دوره ای و حرکت هماهنگ ساده بررسی می شود. همچنین با موج و انواع آن آشنا می شویم. امواج الکترو مغناطیسی مثل نور مرئی که جزو امواج عرضی هستند بررسی می گردند. امواج صوتی که نمونه ای از امواج طولی هستند خم در مبحث موج و نوسان کنکور 98 دیده می شود.

 

173- نوسانگری به جرم 100 گرم به انتهای فنری که ثابت آن 40 نیوتن بر متر است، بسته شده است و روی سطح افقی بدون اصطکاک، حرکت هماهنگ ساده انجام می دهد. اگر انرژی مکانیکی نوسانگر 8mJ  باشد، لحظه ای که انرژی جنبشی نوسانگر برابر انرژی پتانسیل کشسانی آن است، سرعت آن چند متر بر ثانیه است؟

 

مقاله های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا